We are incredibly pleased & proud to announce that our Brown Sauce is now available in over 150 Marks & Spencer stores across the United Kingdom!

Dydd Santes Dwynwen, or Saint Dwynwen's Day, is marked and celebrated across Wales, on January 25th. The story of Saint Dwynwen has been told in many different variations over the centuries, but the core of the story remains the same in all of them. They feature a young woman called Dwynwen, her lover, Maelon, and the Island of Llanddwyn, Ynys Llanddwyn.

Who was Dwynwen?

Dwynwen is believed to have been a daughter of King Brychan Brycheiniog, who lived in the 5th century. Dwynwen lived in Anglesey, it is believed that she was one of 24 (or maybe more!) sisters.

What was her story?

Dwynwen fell in love with a man called Maelon, and through Maelon returned her feelings, they were unable to be together, as her father the King, disapproved of their love, and forbade their marriage. Dwynwen, distraught by her hopeless and forbidden love for Maelon, prayed to fall out of love with him.

LLAI O DDEWIS YN YSTOD DYDDIAU’R WYTHNOS

Sylwer, mae gennym lai o ddewis ar y fwydlen rhwng 14:30 a 17:00 yn ystod yr wythnos ar hyn o
bryd.

FFONIWCH Y BWYTY OS YDYCH YN GRIW O FWY NA 6:

Ni fydd ychwanegu gwesteion ychwanegol at yr adran ceisiadau o’r archeb ar-lein yn sicrhau rhagor
o seddi.

CYFRWCH BOB AELOD O’CH CRIW:

Rhaid i blant a babanod gael sedd hefyd - cofiwch eu cynnwys yn eich archeb.

AMSEROEDD AGOR Y BWYTY:

Rydym ar agor o 11am tan yn hwyr bob dydd o'r wythnos. Rydym yn argymell archebu lle os oes
modd, ond pan fydd yn bosibl fe dderbyniwn y rhai sy’n cerdded i mewn.

ORIAU AGOR Y GEGIN:

Rydym yn gweini bwyd o 12pm tan yn hwyr bob dydd o'r wythnos. Os nad ydych wedi archebu
ffoniwch i wneud yn siŵr ein bod yn dal i weini bwyd.

ARCHEBU DROS Y FFÔN:

Does dim modd derbyn negeseuon llais i archebu lle. Dim ond pan fyddwch yn siarad ag aelod o’n
tîm archebu y bydd archeb wedi ei rhoi.

CEISIADAU AM SEDDI:

Nodwch na allwn warantu ceisiadau am fyrddau mewn rhannau penodol o’n bwytai. Ni ellir archebu
lle y tu allan ymlaen llaw, hyd yn oed pan ofynnir am hynny.

BWYTA GYDA CHŴN:

Mae byrddau ar gael ym mhob un o'n bwytai ar gyfer y rhai sydd â chŵn sy'n ymddwyn yn dda. Os
ydych chi'n bwriadu dod â’ch ci i’r bwyty, rhowch wybod i ni wrth archebu!

Mae croeso i gŵn sy'n ymddwyn yn dda ym mhob un o'n bwytai nes bydd y bwyd nos yn cael ei
weini am 5-6pm.


Diolch. 

Criccieth

Maes y Mor
Criccieth
Gwynedd
LL52 0HU

T: 01766 522 773
Email us

Menai Bridge

St George's Road
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5EY

T: 01248 716 714
Email us

Llandudno

East Parade
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

T: 01492 860 499
Email us