Kids Eat Free - Llandudno

Terms and Conditions

Offer subject to current Welsh Government regulations. One free kids’ meal per adult main meal purchased. Valid until 6pm daily. Valid when quoting ‘Conwy Kids 2020’ upon booking. Offer applies to reservations only & for children up to 11 years of age. Offer available at Dylan’s Llandudno from 17th October to 2nd November 2020. Cannot be used in conjunction with any other offer & may be withdrawn at any time without prior notice.

Telerau ac Amodau

Cynnig yn ddarostyngedig i reoliadau cyfredol Llywodraeth Cymru. Cynnig yn Un pryd bwyd am ddim i blant dan 11 oed pan brynir prif bwyd oedolyn. Yn dillys tan 6yp bob dydd. Ddyfynnwch ‘Conwy Kids 2020’ wrth archebu. Yn ddilys ar gyfer archebion yn unig. Cynnig ar gael yn Dylan’s Llandudno o 17fed mis Hydref tan 2ail mis Tachwedd. Gellir dod â’r cynnig i ben ar unrhyw adeg. Ni ellir ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynnig arall.

04 Kids Eat Free Oct 2020 page 001 Double SMALL

 

Criccieth

Maes y Mor
Criccieth
Gwynedd
LL52 0HU

T: 01766 522 773
Email us

Menai Bridge

St George's Road
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5EY

T: 01248 716 714
Email us

Llandudno

East Parade
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

T: 01492 860 499
Email us